Tour cáp treo CabriO đến núi Stanserhorn từ Zurich

Bao gồm:

  • Hướng dẫn viên nói nhiều ngôn ngữ.
  • HDV đồng hành từ Zürich đến Stans và từ Lucerne đến Zürich (khi lên và xuống núi Stanserhorn và đi xe lửa về lại Lucerne sẽ không có hướng dẫn viên). Tạị hành trình không có HDVnày, du khách sẽ nhận được thông tin hướng dẫn đầy đủ chi tiết.

Không bao gồm:

  • Các chi phí ăn uống
  • Các chi phí khác không được nhắc trong phần bao gồm