Tour trại tập trung Sachsenhausen ½ ngày từ Berlin

Bao gồm:

  • Hướng dẫn viên
  • Tham gia tour tham quan trại tập trung Sachsenhausen ½ ngày từ Berlin

Không bao gồm:

  • Chi phí đi phương tiện công cộng
  • Chi phí ăn uống
  • Các chi phí khác không được nêu trong phần bao gồm