Tour Zurich 1/2 ngày: city tour (đi phà và cáp treo)

Bao gồm:

  • Tour Zurich 1 ngày: city tour (đi phà và cáp treo)
  • Đi xe cáp treo đến điểm quan sát Felsenegg
  • Đi phà

Không bao gồm:

  • Các chi phí phát sinh không được liệt kê trong phần bao gồm