Tour Zurich 1/2 ngày: đi Thác Rhine và thang máy ngắm cảnh

Bao gồm:

  • Tour 1/2 Ngày: đi Thác Rhine & thang máy ngắm cảnh (từ Zurich)
  • Có xe đưa đón tận nơi

Không bao gồm:

  • Các chi phí không được nhắc đến trong phần bao gồm