Tour Zurich 1 ngày: tham quan Lucerne và Bürgenstock

Bao gồm:

  • Xe đưa đón từ Zürich đi Lucerne (khứ hồi)
  • Hướng dẫn viên theo đoàn từ Zürich đi Lucerne và ngược lại
  • Tài liệu hướng dẫn du lịch cho phần hành trình đến Bürgenstock (không có HDV đi theo)

Không bao gồm:

  • Các chi phí không được nhắc đến trong phần bao gồm